Loading...

ଆକାଶରେଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଇବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ପାଇଲଟ ସାନିଆ ମିର୍ଜା

ଆକାଶରେଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଇବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ପାଇଲଟ ସାନିଆ ମିର୍ଜା

ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡାଇବେ ଟିଭି ମେକାନିକଙ୍କ ଝିଅ ସାନିଆ ମିର୍ଜା(Sania Mirza )। ଏନଡିଏ(NDA) ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୪୯ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ରୂପେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ(First Muslim Girl Fighter Pilot ) ।