Loading...

ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ ସରୋଗାସି ସୁବିଧା

ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ ସରୋଗାସି ସୁବିଧା

ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସରୋଗାସି ବା ଭଡାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।