Loading...

ପତ୍ନୀ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀତିଶ ଭରଦ୍ୱାଜ

ପତ୍ନୀ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀତିଶ ଭରଦ୍ୱାଜ

ଫେମସ୍‌  ଟିଭି ସିରିୟଲ ମହାଭାରତର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଛାପ ଛାଡିଦେଇଛି।