Tag : side effect of drinking tea on empty stomach

LIFESTYLE

ଆପଣ ଖାଲି ପେଟ ରେ ଚା’ ପିଅନ୍ତି କି ? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟ ରେ ଚା’ ପିଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ

ENO Beuro
ଚା’ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ସକାଳ ଆରମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ।  ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଚା’ ପିଇବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଚା’ ପିଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଟୀ ବୀନା