Tag : Signs and symptoms Heart attack

LIFESTYLE

ହୃଦଘାତ ଆସିବା ପୂର୍ବର ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ?

ENO Beuro
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୃଦଘାତ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହୃଦଘାତ ହେବାର ସଂକେତ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।ହୃଦଘାତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଛାତିରେ ନୁହେଁ ହାତ, ଗୋଡ଼,