EnewsOdia.Com

Tag : snoring during pregnancy can be risky for your baby

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ

Ratnamani Maharana
ଶୋଇବା ବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୋଇବା ବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଥାନ୍ତି। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ...