Loading...

ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗକୁ କପି କରି ଗାଡିଚାଳକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର

ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗକୁ କପି କରି ଗାଡିଚାଳକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର

ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ୍‌ ବ୍ଲକ୍‌ବ୍ଲଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ପୁଷ୍ପା’କୁ ନେଇ ସବୁଠି କ୍ରେଜ୍‌। ଦେଶ ହେଉ କି ବିଦେଶ ସବୁଠି ‘ପୁଷ୍ପା’ର ବିଭିନ୍ନ ମେମ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।