Tag : symtomps of thyroid

LIFESTYLE

ଥାଇରଏଡ଼୍‍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ

ENO Beuro
ଥାଇରଏଡ଼୍‌ ମନ୍ୟୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଟେ ଯାହା ଗଳାରେ ରହିଥାଏ । ଥାଇରଏଡ଼୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ହରମୋନ୍‌ ଶରୀର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଥାଇରଏଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ହରମୋନ୍‌ରେ ସନ୍ତୁଳ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଶରୀରରେ