Tag Archives: take bath after doing work

Archives

  • ଏହି ସବୁ କାମ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ! ଜାଣନ୍ତୁ ;

    କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ  ଦିନକୁ ଥରୁଟିଏ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ  ସେହି ଥରୁଟିଏ ସ୍ନାନକୁ ବାଦ୍‌ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଏ କେତେ ଥର ସ୍ନାନ କରିବେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ମାତ୍ର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତେବେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଥିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ସ୍ନାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନାନା ...