Loading...

ମଣିଷ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କମିଥାଏ କି ଆୟୁଷ!!!

ମଣିଷ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କମିଥାଏ କି ଆୟୁଷ!!!

ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚା’କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ କ’ଣ – ଧନୀ କ’ଣ, ସମସ୍ତେ ଚା ’ପିଅନ୍ତି। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ଚା କପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।