Tag : tips for skin glowing

LIFESTYLE

ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଭାତରେ କେବେ ଫେସ୍‌ପ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି କି!

Ratnamani Moharana
ଚମକଦାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କ’ଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଜେଜେ ମା’ର ଟିପ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେକାର ମହଙ୍ଗା କ୍ରିମ୍‌ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନ ଥାନ୍ତି। କେହି ବି ଚାହିଁ