EnewsOdia.Com

Tag : tips while travelling in winter

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ଶୀତ ଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନିଜ ତ୍ୱଚାର ସୁରକ୍ଷା

Ratnamani Maharana
ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି । ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା କିଛି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ଘରେ ଯଦିଓ ସହଜରେ ନିଜ ତ୍ୱଚାର ଧ୍ୟାନ ରଖା ଯାଇପାରିବ...