Loading...

ଭାରତରେ ମିଳିବ ଟ୍ରାଇର ନିଜସ୍ଵ ଟ୍ରୁକଲର

ଭାରତରେ ମିଳିବ ଟ୍ରାଇର ନିଜସ୍ଵ ଟ୍ରୁକଲର

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଟ୍ରୁକଲର୍‌ର ବିକଳ୍ପ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଟ୍ରାଇ) ନିଜସ୍ବ କଲର୍‌ ଆଇଡି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।