Loading...

ଅସହାୟ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ରୁଷ୍‌ର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନାଟୋରେ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ

ଅସହାୟ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ରୁଷ୍‌ର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନାଟୋରେ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ

ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ୧୩ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ବର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଷ୍ ସେନା ଆଗରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବାର ଆଶା ନ ଦେଖି ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।