Loading...

ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଘୁଷୁରୀ ହାର୍ଟ

ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଘୁଷୁରୀ ହାର୍ଟ

ଆମେରିକୀୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୫୭ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଜେନେଟିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘୁଷୁରୀର ହାର୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି।