EnewsOdia.Com

Tag : vastu faults may take ones life

ବାସ୍ତୁ

ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନେଇପାରେ ଜୀବନ

Ratnamani Maharana
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି।...