Tag : vastutips makes u happy at work

VASTU

ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କି ? ଏଥିପାଇଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହୋଇପାରେ ବଡ କାରଣ ; ଜାଣନ୍ତୁ

ENO Beuro
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ  ,ଥକା ଥକା ଲାଗୁଥାଏ ,ତାହାଲେ  ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ , କାରଣ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ କାରଣ ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ