Tag : Vikar and silpa open there relationship

Entertainment

ବିକାଶ ଗୁପ୍ତା ଓ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିଭାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚା

ENO Beuro
‘ବିଗବସ-୧୧’ର ବିଜୟନୀ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବିକାସ ଗୁପ୍ତା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏହି ସୋ’ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ । ତା’ ସହ