Tag Archives: Vikar and silpa open there relationship

Archives

  • ବିକାଶ ଗୁପ୍ତା ଓ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିଭାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚା

    ‘ବିଗବସ-୧୧’ର ବିଜୟନୀ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଧେ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବିକାସ ଗୁପ୍ତା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏହି ସୋ’ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ । ତା’ ସହ ଏହା ବି କହୁଥିଲା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି । ଦୁହେଁ ଖୁବ ଶିଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ ନା ମିଛ ତା’ର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ...