News

ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୱାନ୍ ସଂଯୋଗ

ENO Beuro
ଇ-କୋର୍ଟସ ମିସନ ମୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଜ୍-2(2015-19)ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ୱାଇଡ ଏରିଆ ନେଟୱର୍କ (ୱାନ୍)ରେ ସଂଯୋଗ କରିବା। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇ-କମିଟି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More