Tag : WhatsAap feature

Featured

ହ୍ୱାଟ୍‌ସଆପ୍‌ ଆଣିଲା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର

ENO Beuro
କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଜାଣନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍‌ସଆପ୍‌ ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍‌କୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଡ଼ୁଛି । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଆପ୍‌ରେ ଏକ ନୂଆ