Tag : womans-travel-update-on-facebook-invited-burglars-home-in-bengaluru

Uncategorized

ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ନିଜର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରି ଫଶିଗଲେ ମହିଳା

ENO Beuro
ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରି ଫଶିଗଲେ ମହିଳା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମହିଳା ଜଣକ ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରି ଫଶିଗଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଆର୍‌ଟି ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମହିଳା ଜଣକ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି