Tag : women poilot

News

କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ପାଇଲଟ ଇରାମ୍ ହବିବା

ENO Beuro
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏକ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ପାଇଲଟ ଇରାମ୍ ହବିବା । ତାଙ୍କୁ ଏବେ ୩୦ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାମ୍