Loading...

ଆଜି ବିଶ୍ଵ ମହିଳା ଦିବସ

ଆଜି ବିଶ୍ଵ ମହିଳା ଦିବସ

ଆଜି ମାର୍ଚ 8 ବିଶ୍ଵ ମହିଳା ଦିବସ। ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଯୋଗଦାନ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।