Loading...

ଆଜିର ରନ୍ଧାବଢାରେ ଆମେ ଶିଖିବା "ଦହି ବାଇଗଣ"

ଆଜିର ରନ୍ଧାବଢାରେ ଆମେ ଶିଖିବା "ଦହି ବାଇଗଣ"

ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପନିପରିବା ଭିତରେ  ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଡାଲମା,  ତରକାରୀ,  ଶାଗ ଆଦିରେ ସହ ବାଇଗଣ ପଡ଼େ । ଆଜି ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ‘ଦହି ବାଇଗଣ’ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିଖିବା।