Loading...

ଆଜି ବିଶ୍ବରେ ଚାଲିଲାନି Youtube

ଆଜି ବିଶ୍ବରେ ଚାଲିଲାନି Youtube

ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବୁଧବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୁଗୁଲ ମାଲିକାନା ୟୁଟ୍ୟୁବ । ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲଗଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।