Loading...

ଋଷର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ୍

ଋଷର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ୍

ଋଷର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ । ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି, ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ।

ଋଷର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ । ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି, ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ୧୩ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ ସହ ମାନବ ବିହିନ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଦୟମରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବନି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଋଷକୁ କଡା ଜବାବ ଦେବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ ବୋଲି କହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ । 
ସେପଟେ, ଋଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଢିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଶହେ ଡଲାର ଟପିଯାଇଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ । 

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.