Loading...

ଆସିଛି ଦୋଳ ପରବ, ଦୋପଟି ମେଳଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଳଣ ପର୍ବ

ଆସିଛି ଦୋଳ ପରବ, ଦୋପଟି ମେଳଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଳଣ ପର୍ବ

ଦେହ ଓ ମନରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ଫଗୁଣ। ଦୋଳ ବିମାନରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସିଲେଣି ରାଧା ମାଧବ। ଦିନେ କେଇଟା ପରେ ବାଜା, ବାଣ, ‌ରୋଶଣିରେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଧରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ସବାର ହୋଇ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ।

ଦେହ ଓ ମନରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ଫଗୁଣ। ଦୋଳ ବିମାନରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସିଲେଣି ରାଧା ମାଧବ। ଦିନେ କେଇଟା ପରେ ବାଜା, ବାଣ, ‌ରୋଶଣିରେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଧରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ସବାର ହୋଇ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ। ଖୋଳ, ଗିନି ଓ କରତାଳରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ଉଠିବ ଗାଁ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ ଫଗୁମୟ ପରିବେଶ। ଜମିବ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳଣ। ତେବେ ବାଲିପାଟଣାର ସର୍ବପୁରାତନ ଦୋପଟି ମେଳଣ ଜମାଣ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏକଦଶୀ ତିଥି ଅଵସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ୍ୟ ଦେବତା ଗ୍ରାମରେ ଭୋଗ ଖାଇ ଭୋରୁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ। ଦୋପଟି ମେଳଣର ଆରାଧ୍ୟ୍ୟ ଦେବତା ଗାରେଡିପାଞ୍ଚଣ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦେବ ଥାନପତି ଅଟନ୍ତି।

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.